INTO Filemaker advies & ontwikkeling
Parklaan 29A
1405 GN Bussum

Onze wederzijdse integriteit beschouwen wij als een groot goed en bescherming van jouw bedrijfsinformatie als een primair belang. Meteen bij het eerste gesprek kunnen we een geheimhoudingsovereenkomst sluiten om deze belangen te borgen.

Elke opdracht wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met
de afgesproken aanpak en alle zakelijke randvoorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt afgesproken, is de Filemaker toepassing eigendom van de opdrachtgever.

Hosting geschiedt op een groen en genormeerd veilig platform. In ons werk hanteren wij ISO 27001 ICT Security richtlijnen. Wij streven een inclusieve organisatie na, zowel intern als binnen de klantrelatie.

Op al onze leveringen en diensten zijn de NL Digital voorwaarden van toepassing die je hier aantreft, alsmede ons Data Pro statement, welke op aanvraag beschikbaar is.

foto-into45

Op deze site zijn geen cookies of trackers geïnstalleerd.