foto-into38

Ontwikkeling

Met een jarenlange ervaring in diverse Filemaker projecten voor zeer
uiteenlopende organisaties en veel verschillende toepassingen, kunnen
we ook jouw bedrijf verder helpen met een passende Filemaker database.
Soms voor het gehele bedrijfsproces, maar meestal voor een specifiek
onderdeel of een gerichte informatiebehoefte.

We zien vaak dat regelgeving of een normering ten grondslag ligt aan de
behoefte voor een eigen toepassing. Juist door uit te gaan van bepaalde richtlijnen, kan er orde worden geschept en een efficiencyslag worden
gemaakt met meer werkcomfort.

Ook de behoefte aan een gestructureerde opslag van de bedrijfsinformatie
vormt regelmatig de basis van een eigen systeem. Daarbij leent Filemaker
zich bijzonder goed om niet alleen harde data te organiseren, maar juist
ook documenten, media en complexe berekeningen. 

Koppelingen met andere software en(of) externe databronnen zijn relatief eenvoudig te realiseren. Filemaker is de spil in het informatieweb.

Voor een nieuwe toepassing is een goede samenwerking onontbeerlijk. Naast de rolverdeling opdrachtgever / opdrachtnemer, is het soms ook mogelijk dat je als opdrachtgever ook delen van de ontwikkeling zelf uitvoert. Nadat de database is ontworpen en de gebruikersinterface is vastgesteld, zullen er een aantal schermen moeten worden gemaakt en
ook allerlei uitvoer en juist daarin is een goede interactie mogelijk.

Heb je een eigen app nodigVul dan het informatieformulier in en we nemen meteen contact met je op.

foto-into26

Filemaker advies & ontwikkeling© 2024  Into Filemaker advies & ontwikkeling